Michał Iżel

Michał Iżel

Ekspert

Prelegent I Edycji Konferencji – Monitoring Prawny

Michał Iżel – Ekspert prawa egzekucyjnego. Doktorant w Katedrze Postępowania Cywilnego I Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończył z wyróżnieniem studia prawnicze. W latach 2007-2009 odbył aplikację komorniczą i złożył egzamin komorniczy uzyskując ocenę celującą. Posiada bogate doświadczenie w zakresie dochodzenia należności, w szczególności egzekucji sądowej.