test
test
test

Monitoring
Prawny 

Monitoring
Prawny 

01 Marca 2019r. g. 11:00 | Hotel Narvil w Serocku

I EDYCJA KONFERENCJI

01 Marca 2019r. g. 11:00 | Hotel Narvil w Serocku

I EDYCJA KONFERENCJI

Bezpłatna Rejestracja
test
test
test

01 Marca 2019r. g. 11:00 | Hotel Narvil w Serocku

Zmiany prawne
w windykacji

01 Marca 2019r. g. 11:00 | Hotel Narvil w Serocku

Bezpłatna RejestracjaBezpłatna Rejestracja
test
test
test

Zmiany prawne
w sektorze energetyki  

Zmiany prawne
w sektorze energetyki  

01 Marca 2019r. g. 11:00 | Hotel Narvil w Serocku

01 Marca 2019r. g. 11:00 | Hotel Narvil w Serocku

Bezpłatna RejestracjaBezpłatna Rejestracja
test
test
test

Analizy
interpretacje
konsekwencje  

Analizy
interpretacje
konsekwencje  

01 Marca 2019r. g. 11:00 | Hotel Narvil w Serocku

istotnych zmian prawnych:

postępowania egzekucyjne | KPC | Compliance | KRZ

01 Marca 2019r. g. 11:00 | Hotel Narvil w Serocku

Bezpłatna RejestracjaBezpłatna Rejestracja

istotnych zmian prawnych; rozporządzeń i nowelizacji

postępowania egzekucyjne | KPC | Compliance

test
test
test

Spotkania
z Ekspertami  

Spotkania
z Ekspertami  

01 Marca 2019r. g. 11:00 | Hotel Narvil w Serocku

01 Marca 2019r. g. 11:00 | Hotel Narvil w Serocku

Bezpłatna RejestracjaBezpłatna Rejestracja

01 Marca 2019r. g. 11:00 | Hotel Narvil w Serocku

I Edycja Konferencji

„Monitoring Prawny”

Na bieżąco Monitorujemy zmiany prawne, zarówno te już obowiązujące jak również projekty nowych regulacji.

Przy udziale ekspertów z poszczególnych dziedzin i gałęzi prawa zostaną przeanalizowane zarówno obowiązujące jak i projektowane zmiany w przepisach. Omówimy nowe regulacje dotyczące postępowania egzekucyjnego  wprowadzone ustawami o komornikach sądowych i o kosztach komorniczych. Przedstawimy wybrane zagadnienia obowiązujących zmian w sektorze energetycznym, przede wszystkim mających wpływ na ceny wytwarzanej energiioraz poziom efektywności finansowej. Dokonamy pierwszej oceny rządowych projektów ustaw o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych w wersjach przekazanych do dalszych prac  legislacyjnych w Sejmie.
Przybliżymy podstawowe zagadnienia zawarte w ustawie o Krajowym Rejestrze Zadłużonych.

Prelegenci Konferencji

Przy udziale ekspertów z poszczególnych dziedzin i gałęzi prawa dokonamy pierwszej oceny już obowiązujących przepisów prawa

Leszek Drabik

Radca prawny

Michał Iżel

Ekspert

Marek Kulesa

Ekspert

Bartosz Jakubek

Adwokat

Agenda Konferencji

Tematami I edycji Konferencji "Monitoring Prawny" będą zmiany prawne, zarówno te już obowiązujące jak również projekty nowych regulacji.

01.03.2019 r. | Hotel Narvil w Serocku

11.00
Otwarcie biura konferencji, rejestracja Uczestników.

13.00
Otwarcie konferencji.

13.15
„Zmiany w postępowaniu egzekucyjnym wprowadzone ustawami o komornikach sądowych i o kosztach komorniczych” - Michał Iżel

- zmiana statusu komornika sądowego,
- prawo wyboru komornika,
- sytuacje kiedy komornik odmawia wszczęcia egzekucji,
- koszty komornicze,
- zmiany w procedurze cywilnej.

14.15-14.30
Przerwa kawowa

14.30
„Zmiany w sektorze elektroenergetycznym w 2019 roku - wybrane uwarunkowania” -Marek Kulesa

– wpływ grudniowej nowelizacji na sektor energetyczny;
– nowe realia działalności przedsiębiorstw energetycznych i odbiorców końcowych;
– nowe trendy i kierunki działań uczestników rynku w nowych realiach funkcjonowania.

15.00
„Zmiany na rynku energii z perspektywy odbiorców przemysłowych” – Henryk Kaliś

15.30-15:45
Przerwa kawowa

15:45
Duża nowelizacja KPC" - analiza rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks
postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw - Bartosz Jakubek

- analiza projektowanej instytucji posiedzenia przygotowawczego;
- przedstawienie pomysłu przywrócenia do procesu cywilnego odrębnego postępowania w sprawach gospodarczych;
- omówienie planowanych zmian w ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.


16:30
„Compliance – rządowy projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych.
Ustawa o Krajowym Rejestrze Zadłużonych – podmiot i przedmiot regulacji” - Leszek Drabik

- definicja pojęcia „compliance”
- zakres podmiotowy ustawy
- charakter odpowiedzialności
- sankcje
- ustawa o Krajowym Rejestrze Zadłużonych – podmiot i przedmiot regulacji

17.00
Zamknięcie Konferencji

Eksperci i Specjaliści

Merytoryczna ocena zmian prawnych

Dedykowane Panele

Analizy, Interpretacje, Komentarze

Doskonała Lokalizacja

01.03.2019 | Hotel Narvil w Serocku:

Patronat Konferencji

Partnerzy i Sponsorzy Konferencji

Miejsce konferencji

  • Hotel NARVIL Conference & Spa ul. Czesława Miłosza 14a 05-140 Serock

Kontakt:

Formularz rejestracyjny:
Konferencja MONITORING PRAWNY I edycja

WARUNKI UDZIAŁU w bezpłatnej Konferencji MONITORING PRAWNY I edycja:
Podane za pośrednictwem formularza dane osobowe przetwarzane będą przez Kancelarię Radcy Prawnego Leszek Drabik w celach związanych z organizacją udziału w wydarzeniu (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych). Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych przez Kancelarię Radcy Prawnego Leszek Drabik, w tym prawa przysługujące uczestnikowi, określa Regulamin.
Przesłanie formularza rejestracyjnego przez osobę trzecią dokonującą zgłoszenia jest jednoznaczne z oświadczeniem, że dane Uczestnika zostały podane w oparciu o jego zgodę.
Zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji za pośrednictwem formularza rejestracyjnego stanowi jednocześnie akceptację regulaminu.